แบบบ้านชั้น 1                                                                       แบบบ้านชั้น 2               

  

 


บริเวณผังโครงการ